(Hybride) Warmtepomp kopen - verwarmen en koelen 

Energie uit de natuur

Een (hybride) warmtepomp kopen voor duurzame verwarming? Een systeem dat werkt volgens een omgekeerde koelkast, kan uw huis duurzaam verwarmen: de  (hybride) warmtepomp. Deze maakt gebruik van warmte uit lucht en bodem(water). In de zomer houdt de warmtepomp-installatie uw huis koel.

Hoe werkt een (hybride) warmtepomp?

Een (hybride) warmtepomp is in feite een omgekeerde koelkast. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de binnenkant van de koelkast, waardoor de temperatuur daalt in de koelkast. Het apparaat geeft de warmte af aan de lucht buiten het apparaat. Dat is ook te voelen aan de achterkant als de koelkast aanstaat. Als aandrijving voor verwarming in huis doet een warmtepomp ongeveer hetzelfde, alleen ontrekt het systeem dan warmte aan bodem(water) of de buitenlucht. Voor bijvoorbeeld een bodemwarmtepomp wordt een leiding tot diep onder de grond aangebracht. Door vloeistof rond te pompen, wordt warmte aan de bodem onttrokken.

Een warmtepomp kan de warmte of koude uit drie verschillende bronnen halen:

  • Lucht: Er wordt warmte ontrokken aan de buitenlucht. Deze warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van het water.
  • Bodem: De bovenste laag van de aarde wordt verwarmd door de zon. Door middel van leidingen onder de grond wordt deze warmte van de bodem opgenomen en gebruikt voor comfortverhoging binnen de woning
  • Grondwater: Het grondwater wordt omhoog gepompt. De warmte wordt uit het water gehaald en het afgekoelde water wordt teruggepompt.

Voor bestaande bouw is eigenlijk alleen een lucht-water warmtepomp geschikt. Tenzij u een grondige renovatie in de planning hebt. De bodemgekoppelde warmtepomp is uitermate interessant voor nieuwbouw en utiliteitsbouw.

Een warmtepomp haalt tot 75% van de benodigde warmte voor een woning , gratis uit de bodem, de lucht of het grondwater. De overige 25% gaat op aan elektriciteit om de pomp te laten werken. Zo krijg je voor een kwartje een euro aan warmte. Deze opbrengst wordt ook wel COP (Coëfficiënt Of Performance) genoemd. Het geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft om te pompen en dergelijke. Bij een COP van vier geeft de warmtepomp vier maal meer warmte af dan het nodig heeft.

Koeling

De (hybride) warmtepomp kan niet alleen gebruikt worden voor het verwarmen van tapwater of woning, maar in de zomer ook voor koeling. Het principe van de warmtepomp waarbij warmte aan de omgeving wordt onttrokken wordt hierbij omgekeerd. In de zomer wordt het koude grondwater gebruikt om te koelen. Zo heeft u optimaal wooncomfort en is een extra investering in airconditioning niet nodig!

KLIK HIER voor onze warmtepompen

Advies aanvragen

 


Bronboringen uitgevoerd in opdracht van TIS-Stiens